ÜRÜNLER
“Sektörel ihtiyaçlara yönelik
ürünlerimiz ile tanışın.”

E-SATINALMA

Satınalma departmanın herhangi bir ürün veya hizmetinde tüm satınalma sürecini takip eden E-satınalma uygulaması

 • Online SATINALMA ile Satın Alma Giderlerinizi Azaltın
 • Satın Alma İşlemlerini Yeniden Yapılandırın
 • Satın Alma İşlemlerinde Şeffaflık ve Tasarruf Sağlayın
 • Satın Alma Personelinin Verimliliğini Arttırın

 

 • En Doğru Satın Alma Yöntemi
 • Online SATINALMA ile Satın Alma Giderlerinizi Azaltın
  Online SATINALMA Yönetim Yazılımı ile şirketinizin satın alma işlemlerini yeniden yapılandırarak, satın alma kadronuzun verimliliğinizi artırarak, satın alma işlemlerinde şeffaflığı artırarak giderlerinizi azaltabilirsiniz.
 • Satın Alma İşlemlerini Yeniden Yapılandırmak
  Online SATINALMA Yazılımı kullanımına geçerken, danışmanlığımız altında şirketinizdeki satın alma süreçler gözden geçirilir ve tanımlanır.

  Satın alma işlemleri için Satın alma talep formu hazırlanması zorunlu kılınır ve bu form elektronik onaya ve işleme gönderilir.

  Talep formu onay süreci şirketinizin yapısına ve alınacak malın cinsine göre farklılıklar gösterir. Örnek bir onay sürecinde aşağıdaki işlemler görülebilir: Talep edenin müdürünün onayından sonra talep formu; satın alma bölümüne (tahmini fiyatların girilmesi için) ve depoya (istenen mal depoda varsa yeniden alınmaması için) gönderilir. Bundan sonra finans müdürüne ve/veya Genel Müdür'e onay için gönderilir. Alım onayından sonra satın alma sürecinin başlaması için yeniden satın alma bölümüne gönderilir.

  Onaylanmış Satın Alma Talep formu satın alma bölümüne gelince talep toplama işlemleri başlatılır. Talep istek formunda fiyat teklifi istenecek firmalar seçilir ve e-posta, faks veya mektupla teklif istekleri gönderilir.

  E-Posta ile Gelen teklifler bir tuşla Gelen Teklif formu haline getirilir, fiyatlar otomatik olarak içeri alınır. Gönderilen teklifin bir kopyası da ekinde saklanır.

  Daha sonra gelen teklifler ilgili listelerde mukayese edilir ve en uygun teklif seçilir. (veya en uygun 3 teklif seçilerek, talep onay sistemi içinde seçim için üst yönetime sunulur.)

  Satın alınacak firma seçildikten sonra Satın Alma Sipariş Formu oluşturulur ve elektronik iş akışına gönderilir.

  Örnek bir iş akışı: Satın Alma Sipariş formu Önce Satın Alma Müdürü ve Genel Müdür'e alım onayı için gönderilir. Onaydan sonra form satın alma bölümüne yönlendirilir ve sipariş tedarikçiye gönderilir. Daha sonra bu siparişin temini ile ilgili işlemleri yapmak için depoya (malın kabulü ve talep edene teslimi için), kalite kontrol bölümüne (malın kalite kontrolü için), finans bölümüne (ödeme planlaması ve yapılması için), muhasebeye (ilgili kayıtları girmesi için), Üretim bölümüne (üretimle ilgili bir malzeme ise bilgi için) vb gönderilir. Tüm bölümler işlem yaptıktan sonra form kapanır ve sonuç talep edene ve diğer ilgililere bildirilir.

  Yukarıda anlatılan tüm süreçler tamamen bilgisayar ortamında gerçekleştirilir, hiçbir şekilde kâğıt form kullanımı ve dağıtımı yapılmaz.
 • Satın Alma İşlemlerinde Şeffaflık ve Tasarruf
  Online SATINALMA Yazılımı ile tüm satın alma işlemleri şeffaf ve izlenebilir hale gelir. Bu sayede suiistimallerin önüne geçilir, satın alma maliyetlerinde tasarruf yapılır

  - Taleplerin kaydedilmesi ve izlenmesi sayesinde gereksiz alımları önleyerek tasarruf yaparsınız.

  - Eskiden alım fiyatlarının kolaylıkla izlenmesi sayesinde aynı ürünü daha pahalıya almayı önlersiniz.

  - Teklif isteme taleplerinin kolaylıkla daha çok firmaya gönderilebilmesi sayesinde rekabeti arttırarak satın alım maliyetini düşürürsünüz.

  - Gelen tekliflerin kolay tasnifi ve karşılaştırılması sayesinde en ucuz veya en uygun alımı yaparsınız.

  - Tüm satın ama işlemleri kayıt altına alındığı ve şeffaf olduğu için suiistimalleri önlersiniz Online SATINALMA yazılımı kullananlar yukarıdaki tasarruflarla genellikle 3-4 ay içinde yazılım maliyetini çıkarırlar.
 • Satın Alma Personelinin Verimliliğini Artırmak
  Online SATINALMA Yazılımı kullanımı ile satın alma personelinizin verimliliği artar, daha az personel ile daha çok ve daha şeffaf iş yapılır.

  - Satın alma tedarikçiler ve yetkilileri ile ilgili tüm bilgilere kolaylıkla erişir. Ürün gruplarına göre sıralanmış tedarikçi listeleri ile teklif istenecek tedarikçiler kolaylıkla tespit edilir.

  - Satın alma anlaşmalarına tedarikçi kayıtları altından kolaylıkla erişilebilir

  - Satın alma personeli satın alınacak malzemeler, yedek parçalar vs ile ilgili bilgilere hızlı bir şekilde erişir (alış baz fiyatları, son alış fiyatları, özellikleri, resimleri, teknik bilgiler vb...)

  - Elektronik iş akışı sayesinde onay almak için müdürlerin odalarına gitmek, imza beklemek gibi zaman alıcı işlerden tasarruf edilir. Özellikle, onay verecek kişiler farklı bir şehirde ise onay süreci eskisine göre çok kısalır.

  - Talep formuna girilen bilgiler, ilgili diğer tüm formlara otomatik olarak taşınır. Bilgileri yeniden girmek gerekmez

  - 40-50 firmaya teklif isteme maillerini göndermek satın alma personelinin sadece birkaç dakikasını alır (50 firmayı seçmek ve "gönder" tuşuna basmak)

  - Gelen teklifler e-postadan bir tuşla gelen teklif formu haline getirilir. Gelen teklifteki fiyatlar e-postadan otomatik olarak okunarak forma kaydedilir.

  - Gelen teklif karşılaştırma listeleri otomatik olarak hazırlanır.

  - Aynı ürünler ilgili daha evvel yapılmış satın almalar, gelen teklifler, kimlerden alındıkları ve fiyatları kolaylıkla görülür

  - Kalite sistemlerinin gereği olan Tedarikçi Değerlendirmeleri kolaylıkla yapılır ve kayıt altına alınır

  - Satın alma siparişleri daha hızlı sürede hazırlanır, daha standart ve profesyonel bir görünümle tedarikçiye iletilir.

  Tüm bu işlemlerin sonucunda satın alma personeli daha az sürede çok daha fazla iş yapabilir.